La projecció internacional de Barcelona i Catalunya després dels Jocs Olímpics / Conferència

Títol

La projecció internacional de Barcelona i Catalunya després dels Jocs Olímpics / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

resum

Barcelona es va consolidant com la porta del Sud d' Europa per al trànsit aeri amb l'augment de l'aeroport i per al trànsit comercial marítim amb la renovació del port. Preparació d'un ambiciós programa per atraure fuxos d'inversió que es planteja per al 1993-1997.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions