Régimen Local en las grandes ciudades / Conferència

Títol

Régimen Local en las grandes ciudades / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

Distingir entre capitalitat i ciutat. I|lusió per fer itinerants les reunions del Parlament de Catalunya i la Comissió d'Autonomies del Senat.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions