Conferència dins el Cicle "Civisme, convivència i democràcia"

Títol

Conferència dins el Cicle "Civisme, convivència i democràcia"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Text manuscrit de PM.

resum

Respectar les minories. Cohesió social. Religió com a superació comuna i diversa dels pobles que s'ha de convertit en intrument fonamental del diàleg de pau entre cultures enfrontades.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions