Ayuntamiento y ciudades en la perspectiva europea / Conferència.

Títol

Ayuntamiento y ciudades en la perspectiva europea / Conferència.

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

Subsidiarietat = proximitat. Aproximar l'Estat als ciutadans a través del municipi. Els partits de la desconfiança. Estat = edifici. Referències a la reunió d'Edimburg.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions