Presentació pública de l'acord entre Sogo i Travelstead

Títol

Presentació pública de l'acord entre Sogo i Travelstead

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

JMM / Guió 9/93 / Memo 10/93

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions