Paraules de Pasqual Maragall al sopar ofert als directius del programa TOP 2. Top Sponsor Workshop

Títol

Paraules de Pasqual Maragall al sopar ofert als directius del programa TOP 2. Top Sponsor Workshop

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Anglès

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions