Intervenció al míting electoral del SPD, Partit Socialdemòcrata alemany

Títol

Intervenció al míting electoral del SPD, Partit Socialdemòcrata alemany

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Inclou la versió manuscrita de PM.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions