Presentació del conferenciant Sr. Maurice Duverger amb la conferència "La nova Europa"

Títol

Presentació del conferenciant Sr. Maurice Duverger amb la conferència "La nova Europa"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Francès

Descripció

Text manuscrit de PM.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions