Presentació del llibre de Joaquim Nadal "Municipi i ciutat, Girona com a exemple".

Títol

Presentació del llibre de Joaquim Nadal "Municipi i ciutat, Girona com a exemple".

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions