Paraules de l'Excm. Alcalde de Barcelona, Sr. Pasqual Maragall, en la presentació de la Conferència "L'Esport i el lleure, perspectiva 2000" a càrrec de l'Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch, en el cicle Perspectiva 2000 que organitza la Fundació Caixa de Catalunya.

Títol

Paraules de l'Excm. Alcalde de Barcelona, Sr. Pasqual Maragall, en la presentació de la Conferència "L'Esport i el lleure, perspectiva 2000" a càrrec de l'Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch, en el cicle Perspectiva 2000 que organitza la Fundació Caixa de Catalunya.

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions