Sis notes sobre el polític i el científic / Conferència

Títol

Sis notes sobre el polític i el científic / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Text proposta inicial de Jordi Borja, seguit de la versió i notes manuscrites de PM.

resum

Mètode pel pensament i mètode per l'acció.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions