Barcelona des de la Casa Gran / Conferència dins el Cicle "Barcelona, un repte al futur espanyol"

Títol

Barcelona des de la Casa Gran / Conferència dins el Cicle "Barcelona, un repte al futur espanyol"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

resum

Sumari: - Barcelona: municipi i ciutat. - L'Ajuntament. - La política de foment. - Les mesures preses. - Iniciatives SA. - Barcelona, capital de Catalunya. - Barcelona i Europa.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions