La revisión del sistema de financiación local / Conferència

Títol

La revisión del sistema de financiación local / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

Nova organització territorial. Principi d'Autonomia de les entitats locals. Principi de suficiència financera. Ingressos propis, subvencions estatals i endeutament.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions