Presentació del conferenciant Sr. Gerardo Fernández Albor, President de la Xunta Galega

Títol

Presentació del conferenciant Sr. Gerardo Fernández Albor, President de la Xunta Galega

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions