Jornades dels Grans Municipis del Mediterrani Occidental davant la Droga / Paraules obertura

Títol

Jornades dels Grans Municipis del Mediterrani Occidental davant la Droga / Paraules obertura

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

L'actuació de l'Ajuntament davant aquest problema es recull en diferents programes dins l'Area de Joventut i esports, Area de Sanitat i la Comissió Tècnica de Seguretat Ciutadana.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions