Valoració dels llegats dels expresidents Pujol i Maragall al Baròmetre d'Opinió Política del CEO

09/11/2022 - Valoració dels llegats dels expresidents Pujol i Maragall al Baròmetre d'Opinió Política del CEO

En el darrer Baròmetre d'Opinió Política (BOP) que publica el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, corresponent a la tercera onada de 2022, s'han inclòs preguntes per valorar els llegats com a presidents de la Generalitat de Catalunya de Jordi Pujol i Pasqual Maragall.

Les preguntes incloses han estat la 22 i la 23 del qüestionari:

22. Fent un balanç del llegat de Jordi Pujol, com a President de la Generalitat entre el 1980 i el 2003, creu que ha estat molt bo, bo, dolent o molt dolent per a Catalunya?

23. Fent un balanç del llegat de Pasqual Maragall, com a President de la Generalitat, entre el 2003 i el 2006, creu que ha estat molt bo, bo, dolent o molt dolent per a Catalunya?

Els resultats en el cas de Pujol són que un 42% dels enquestats valoren amb un balanç positiu el seu llegat (7% molt bo, 36% bo, 7% ni bo ni dolent, 23% dolent, 14% molt dolent, 13% no ho sap o no contesta).

Pel que fa a Maragall, un 58% en fa un balanç positiu (10% molt bo, 48% bo, 9% ni bo ni dolent, 11% dolent, 3% molt dolent, 19% no ho sap o no contesta.

En general, la ciutadania enquestada de menys de 35 anys mostren un desconeixement més gran sobre les dues figures.