Expedient acadèmic de Pasqual Maragall dels estudis de Llicenciatura de Dret a la Universitat de Barcelona

Títol

Expedient acadèmic de Pasqual Maragall dels estudis de Llicenciatura de Dret a la Universitat de Barcelona

Data

Tipus

Informe

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Fitxa amb part de l'expedient acadèmic que conté les qualificacions de Pasqual Maragall cursant la Llicenciatura de Dret.

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions