Informe sobre bon govern i transparència administrativa

Títol

Informe sobre bon govern i transparència administrativa

Data

Tipus

Monografia

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

121 p.

Treball resultant del grup de treball creat arran de l'Acord de Govern de 21 de desembre de 2004.

Aquest acord va establir la creació d'un Grup de Treball sobre Bon Govern i Transparència Administrativa, al qual va encarregar la redacció d’un “informe sobre els principis que han d’orientar les actuacions de les administracions públiques catalanes, dels seus organismes i empreses i dels seus responsables polítics i professionals per tal d'assegurar la transparència en la gestió dels recursos públics i la igualtat en l'accés a la informació sobre aquesta gestió per part de tots els ciutadans, organitzacions i empreses”, afegint que “l'informe podrà incloure recomanacions sobre eventuals reformes normatives o de procediment administratiu que garanteixin el respecte als esmentats principis i redueixin el risc de pràctiques desviades de l'interès general”, i que “haurà de presentar igualment propostes per al reforçament d'una cultura ciutadana que rebutgi com a inacceptables aquelles pràctiques".

Lloc

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions