Maragall quiere que la CMT y el TDC tengan su sede en Barcelona

Títol

Maragall quiere que la CMT y el TDC tengan su sede en Barcelona

Data

Tipus

Entrevista

Format

Textual

Idioma

Castellà

Font

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions