Cal controlar la frontera i evitar els guetos als barris

Títol

Cal controlar la frontera i evitar els guetos als barris

Data

Tipus

Entrevista

Format

Textual

Idioma

Català

Font

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions