Cronologia de Pasqual Maragall

Recorregut temporal dels fets vitals i polítics més rellevants de Pasqual Maragall.

Cada fet està descrit i quan és possible està vinculat a algun document de Maragall a l'Arxiu.

Per consultar la cronologia, es pot anar desplaçant la columna de fets o es pot navegar per la barra de temps.

Els fets s'han contrastat en diverses fonts, entre altres:

· Fonts oficials (estadístiques i dades electorals).

· Bibliografia:
- Obres de referència (enciclopèdies, anuaris, etc.)
- Hemeroteques
Llibres sobre Pasqual Maragall
- Llibres de Pasqual Maragall

Aquesta cronologia pot contenir errors o impresicions, que s'agrairà molt ens siguin assenyalades a arxiupmaragall@catalunyaeuropa.net